Počítačové sítě (SSK)

    Tzv. strukturovaná kabeláž je moderním prostředkem sloužícím pro potřeby přenosů dat v domácnostech i firemních počítačových sítích, přenos hlasu v telefonních systémech a často se využívá k plnění i dalších úloh v komunikačních systémech budov.

    Smyslem strukturované kabeláže je integrování přenosu dat do systému využívajícího jednotné kabelové rozvody, zakončovací prvky jako jsou konektory, rozvaděče a další komponenty.

    Strukturované kabelové rozvody se dnes projektují jako standardní součást budov a instalují se v novostavbách i při rekonstrukcích starších budovách.

    S možností využití strukturované kabeláže výrazně stoupá hodnota budovy z hlediska její účelovosti, např.jako kancelářské prostory. Počet zakončení(zásuvek) strukturované kabeláže je závislé na počtu pracovišť a cílem je pokrytí budoucí potřeby propojení všech pracovišť a co největší variabilita pracovních prostorů.

    Strukturovaná kabeláž je v dnešní době základem moderní komunikace a její přítomnost v budově se již považuje téměř za samozřejmost.

 

                Stojanový rozvaděč RHA       Nástěnný rozebiratelný rozvaděč RXA

                              Stojanový rozvaděč                                                         Nástěnný rozvaděč