Docházkové a vstupní systémy

    Systémy kontroly vstupu se používají k řízení přístupu osob, resp. vozidel do chráněných prostorů nebo ke chráněným zařízením nebo informacím, na základě přidělených přístupových práv. Tato zařízení také umožňují sledovat pohyb osob v prostorových zónách. Systémy ACCESS využívají koncové aktivní prvky, např. elektrické zámky, turnikety, propouštěcí brány a další. Jako nositel přístupového oprávnění jsou využívána různá média, např.magnetické a čipové karty, čipové přívěšky různých tvarů a nejnověji se využívá biometrických informací, např.otisky prstů, zobrazení oční duhovky nebo sítnice nebo čtení obrazu obličeje.

    Docházkové systémy slouží k monitorování času a důvodu průchodu místem kontroly a jejich dalšímu zpracování s návaznosti na zpracování docházky a mezd. Jako příklad použití může sloužit kontrola obchůzky nočních hlídačů v určeném prostoru. K identifikaci pracovníka se používají stejná média jako u systémů ACS.

 

                            Docházkový terminál                            Přístupová média Přístupová média

                                  Docházkový terminál                                                      Přístupová média

 

                                      Čtečka otisku prstu                                            Čtení oční duhovky

                                   Čtečka otisku prstu                                                      Čtení oční duhovky